22 575 07 00

Poznaj korzyści z narzędzi motywacyjnych

Up Bonus

Informacja marketingowa

Informacja marketingowa

Obdarowujesz

pracowników na święta?

[

10 zł do każdego e-konta
-15 % na zakupy
w Biedronce

]

1. Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Bonus Systems Polska S.A. (dalej „Bonus”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. W Bonus został wyznaczony Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@upbonus.pl.

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją odpowiedzi na zamówioną ofertę handlową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Bonus, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

3. Dane przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi na zamówioną informację handlową będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 12 miesięcy od momentu jej przesłania.

4. Zebrane dane mogą być udostępniane innym kontrahentom Bonus w celach realizacji zaproponowanych usług. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Bonus, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji oraz podmiotom, którym zlecono wysyłanie informacji handlowych; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bonus i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

5. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bonus (dane kontaktowe wskazane powyżej).

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie.

Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Bonus Systems Polska S.A...

Więcej niż karta

Razem z e - kontem pracownik otrzymuje 10 zł na start


* przy dofinansowaniu 500 zł


10 zł

w prezencie

Dzięki wyjątkowym promocjom pracownik może zyskać dodatkowo nawet 60 zł*


Zyskujesz więcej

Do 60 zł

więcej

Zagwarantuj pracownikom najbardziej lubiane benefity przez cały rok do zakupu środkami własnymi


Zakupy przez cały rok

Kina 50%

taniej

Dowiedz się więcej

Konkurs

Nagrody

3 x

do wykorzystania w

15 x
1000 zł

dla pracowników!

Dowiedz się więcej

z Katalogiem Marzeń

niezapomnianych przeżyć

Kontakt

tel.: 22 575 07 00

bonus@upbonus.pl

Bonus Systems Polska S.A.

ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa

© 2019 Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kapitał Akcyjny 17 617 380 PLN w pełni opłacony Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307